Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Adsorption of octanohydroxamic acid at fluorite surface in presence of calcite species
Zhou-jie WANG, Long-hua XU, Hou-qin WU, Huan ZHOU, Jin-ping MENG, Xiao-mei HUO, Ling-yun HUANG
2
Deciphering anomalous Ag enrichment recorded by galena in Dayingezhuang Au(-Ag) deposit, Jiaodong Peninsula, Eastern China
Zhan-kun LIU, Xian-cheng MAO, Fan-yun WANG, Lei TANG, Guang-huan CHEN, Jin CHEN, Hao DENG
3
Effect of Ga on microstructure and electrochemical performance of Al-0.4Mg-0.05Sn-0.03Hg alloy as anode for Al-air batteries
Ze-hang ZHUANG, Yan FENG, Chao-qun PENG, Liu-zhong YANG, Meng WANG
4
Correlations among stress corrosion cracking, grain-boundary microchemistry, and Zn content in high Zn-containing Al-Zn-Mg-Cu alloys
Ding-ling YUAN, Song-yi CHEN, Kang-hua CHEN, Lan-ping HUANG, Jiang-yu CHANG, Liang ZHOU, Yun-feng DING
5
Typical roles of metal ions in mineral flotation: A review
Zhi-yong GAO, Zhe-yi JIANG, Wei SUN, Yue-sheng GAO
6
Prediction of hot tearing susceptibility of direct chill casting of AA6111 alloys via finite element simulations
Dong-xu CHEN, Rui-feng DOU, Jia-qiang HAN, Jun-sheng WANG
7
Enhancement of galena-potassium ethyl xanthate flotation system by low power ultrasound
Can GUNGOREN, Yasin BAKTARHAN, Ismail DEMIR, Safak Gokhan OZKAN
8
Electrochemical mechanism and flotation of chalcopyrite and galena in the presence of sodium silicate and sodium sulfite
Ye ZHANG, Run-qing LIU, Wei SUN, Li WANG, Yan-hong DONG, Chang-tao WANG
9
Effect of temperature-induced phase transitions on bioleaching of chalcopyrite
Ke-xin CHANG, Yan-sheng ZHANG, Jia-ming ZHANG, Teng-fei LI, Jun WANG, Wen-qing QIN
10
Through-thickness inhomogeneity of precipitate distribution and pitting corrosion behavior of Al-Li alloy thick plate
Kuo ZHAO, Jian-hua LIU, Mei YU, Song-mei LI
11
Effect of precipitate evolution on corrosion behavior of friction stir welded joints of AA2060-T8 alloy
Qiang MENG, Yang LIU, Ju KANG, Rui-dong FU, Xiao-yan GUO, Yi-jun LI
12
Numerical simulation of hydrothermal mineralization associated with simplified chemical reactions in Kaerqueka polymetallic deposit, Qinghai, China
Yan-hong ZOU, Yao LIU, Yong PAN, Kuan-da YANG, Ta-gen DAI, Xian-cheng MAO, Jian-qing LAI, Hai-long TIAN
13
Recent progress in Mg-Li matrix composites
Yue-hua SUN, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Yan FENG, Ming YANG
14
Flotation and electrochemical behaviors of chalcopyrite and pyrite in the presence of N-propyl-N′-ethoxycarbonyl thiourea
Shuang-ke LI, Guo-hua GU, Guan-zhou QIU, Zhi-xiang CHEN
15
Comparative kinetic analysis of conventional and ultrasound-assisted leaching of scheelite by sodium carbonate
Jin-hong YANG, Li-hua HE, Xu-heng LIU, Wen-tao DING, Yun-feng SONG, Zhong-wei ZHAO
16
Bio-dissolution of pyrite by Phanerochaete chrysosporium
Hong-ying YANG, Qian LIU,, Guo-bao CHEN, Lin-lin TONG, Auwalu ALI
17
Rock-forming mechanism of Qingshanjiao intrusion in Dongguashan copper (gold) deposit, Tongling area, Anhui province, China
Zhong-fa LIU, Yong-jun SHAO, Han-tao WEI, Cheng WANG
18
Occurrence characteristics and enrichment regularity of indium in pyrite: A case study of Dachang tin ore-field
Yong-sheng CHENG
19
Petrogenesis of skarn in Shizhuyuan W-polymetallic deposit, southern Hunan, China:Constraints from petrology, mineralogy and geochemistry
Yong-sheng CHENG
20
Influence of sodium silicate on manganese electrodeposition in sulfate solution
Jian-rong XUE, Hong ZHONG, Shuai WANG, Chang-xin LI, Fang-fang WU
24条记录   当前第1/2页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9