Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Geochemistry and petrogenesis of rare-metal pegmatites: A case study of Lemera Sn ore deposits in Kivu region of Karagwe-Ankole Belt, D. R. Congo
Rub’son N’nahano-Ruhindwa HERITIER, Mo?se LUEMBA, Huan LI, Charles NZOLANG, Donat KAMPATA, Joseph NTIBAHANANA
2
Recovery of silicon from metallurgical-grade silicon-refined slag by flotation with sodium silicate as depressant
Ning TAN, Shi-feng HAN, Dan-dan WU, Kui-xian WEI, Wen-hui MA
3
Galvanic effect of magnetite on electrochemical oxidation of arsenopyrite in acidic culture medium
Sha DENG, Guo-hua GU, Tao LONG, Wei XIAO, Wei YANG
4
Research progress on desulfurization technology of high-sulfur bauxite
Gan CHENG, Yu-long LI, Meng-ni ZHANG
5
Ore-forming environment of Pb-Zn mineralization related to granite porphyry at Huangshaping skarn deposit, Nanling Range, South China
Da-peng ZHU, Huan LI, Wei-cheng JIANG, Chong WANG, Xiao-Jun HU, Hua KONG
6
Effect of temperature, oxygen partial pressure and calcium lignosulphonate on chalcopyrite dissolution in sulfuric acid solution
Yun-long BAI, Wei WANG, Feng XIE, Dian-kun LU, Kai-xi JIANG
7
Preparation of low-oxygen-containing Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy powder by direct reduction of oxides
Xue-yi GUO, Zhao-wang DONG, Yang XIA, Pei-dong LIU,Han-ning LIU, Qing-hua TIAN
8
Adsorption of octanohydroxamic acid at fluorite surface in presence of calcite species
Zhou-jie WANG, Long-hua XU, Hou-qin WU, Huan ZHOU, Jin-ping MENG, Xiao-mei HUO, Ling-yun HUANG
9
Deciphering anomalous Ag enrichment recorded by galena in Dayingezhuang Au(-Ag) deposit, Jiaodong Peninsula, Eastern China
Zhan-kun LIU, Xian-cheng MAO, Fan-yun WANG, Lei TANG, Guang-huan CHEN, Jin CHEN, Hao DENG
10
Effect of Ga on microstructure and electrochemical performance of Al-0.4Mg-0.05Sn-0.03Hg alloy as anode for Al-air batteries
Ze-hang ZHUANG, Yan FENG, Chao-qun PENG, Liu-zhong YANG, Meng WANG
11
Correlations among stress corrosion cracking, grain-boundary microchemistry, and Zn content in high Zn-containing Al-Zn-Mg-Cu alloys
Ding-ling YUAN, Song-yi CHEN, Kang-hua CHEN, Lan-ping HUANG, Jiang-yu CHANG, Liang ZHOU, Yun-feng DING
12
Typical roles of metal ions in mineral flotation: A review
Zhi-yong GAO, Zhe-yi JIANG, Wei SUN, Yue-sheng GAO
13
Prediction of hot tearing susceptibility of direct chill casting of AA6111 alloys via finite element simulations
Dong-xu CHEN, Rui-feng DOU, Jia-qiang HAN, Jun-sheng WANG
14
Enhancement of galena-potassium ethyl xanthate flotation system by low power ultrasound
Can GUNGOREN, Yasin BAKTARHAN, Ismail DEMIR, Safak Gokhan OZKAN
15
Electrochemical mechanism and flotation of chalcopyrite and galena in the presence of sodium silicate and sodium sulfite
Ye ZHANG, Run-qing LIU, Wei SUN, Li WANG, Yan-hong DONG, Chang-tao WANG
16
Effect of temperature-induced phase transitions on bioleaching of chalcopyrite
Ke-xin CHANG, Yan-sheng ZHANG, Jia-ming ZHANG, Teng-fei LI, Jun WANG, Wen-qing QIN
17
Through-thickness inhomogeneity of precipitate distribution and pitting corrosion behavior of Al-Li alloy thick plate
Kuo ZHAO, Jian-hua LIU, Mei YU, Song-mei LI
18
Effect of precipitate evolution on corrosion behavior of friction stir welded joints of AA2060-T8 alloy
Qiang MENG, Yang LIU, Ju KANG, Rui-dong FU, Xiao-yan GUO, Yi-jun LI
19
Numerical simulation of hydrothermal mineralization associated with simplified chemical reactions in Kaerqueka polymetallic deposit, Qinghai, China
Yan-hong ZOU, Yao LIU, Yong PAN, Kuan-da YANG, Ta-gen DAI, Xian-cheng MAO, Jian-qing LAI, Hai-long TIAN
20
Recent progress in Mg-Li matrix composites
Yue-hua SUN, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Yan FENG, Ming YANG
25条记录   当前第1/2页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9