Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Effect of Ga on microstructure and electrochemical performance of Al-0.4Mg-0.05Sn-0.03Hg alloy as anode for Al-air batteries
Ze-hang ZHUANG, Yan FENG, Chao-qun PENG, Liu-zhong YANG, Meng WANG
2
Correlations among stress corrosion cracking, grain-boundary microchemistry, and Zn content in high Zn-containing Al-Zn-Mg-Cu alloys
Ding-ling YUAN, Song-yi CHEN, Kang-hua CHEN, Lan-ping HUANG, Jiang-yu CHANG, Liang ZHOU, Yun-feng DING
3
Typical roles of metal ions in mineral flotation: A review
Zhi-yong GAO, Zhe-yi JIANG, Wei SUN, Yue-sheng GAO
4
Prediction of hot tearing susceptibility of direct chill casting of AA6111 alloys via finite element simulations
Dong-xu CHEN, Rui-feng DOU, Jia-qiang HAN, Jun-sheng WANG
5
Enhancement of galena-potassium ethyl xanthate flotation system by low power ultrasound
Can GUNGOREN, Yasin BAKTARHAN, Ismail DEMIR, Safak Gokhan OZKAN
6
Electrochemical mechanism and flotation of chalcopyrite and galena in the presence of sodium silicate and sodium sulfite
Ye ZHANG, Run-qing LIU, Wei SUN, Li WANG, Yan-hong DONG, Chang-tao WANG
7
Effect of temperature-induced phase transitions on bioleaching of chalcopyrite
Ke-xin CHANG, Yan-sheng ZHANG, Jia-ming ZHANG, Teng-fei LI, Jun WANG, Wen-qing QIN
8
Through-thickness inhomogeneity of precipitate distribution and pitting corrosion behavior of Al-Li alloy thick plate
Kuo ZHAO, Jian-hua LIU, Mei YU, Song-mei LI
9
Effect of precipitate evolution on corrosion behavior of friction stir welded joints of AA2060-T8 alloy
Qiang MENG, Yang LIU, Ju KANG, Rui-dong FU, Xiao-yan GUO, Yi-jun LI
10
Numerical simulation of hydrothermal mineralization associated with simplified chemical reactions in Kaerqueka polymetallic deposit, Qinghai, China
Yan-hong ZOU, Yao LIU, Yong PAN, Kuan-da YANG, Ta-gen DAI, Xian-cheng MAO, Jian-qing LAI, Hai-long TIAN
11
Recent progress in Mg-Li matrix composites
Yue-hua SUN, Ri-chu WANG, Chao-qun PENG, Yan FENG, Ming YANG
12
Flotation and electrochemical behaviors of chalcopyrite and pyrite in the presence of N-propyl-N′-ethoxycarbonyl thiourea
Shuang-ke LI, Guo-hua GU, Guan-zhou QIU, Zhi-xiang CHEN
13
Comparative kinetic analysis of conventional and ultrasound-assisted leaching of scheelite by sodium carbonate
Jin-hong YANG, Li-hua HE, Xu-heng LIU, Wen-tao DING, Yun-feng SONG, Zhong-wei ZHAO
14
Bio-dissolution of pyrite by Phanerochaete chrysosporium
Hong-ying YANG, Qian LIU,, Guo-bao CHEN, Lin-lin TONG, Auwalu ALI
15
Rock-forming mechanism of Qingshanjiao intrusion in Dongguashan copper (gold) deposit, Tongling area, Anhui province, China
Zhong-fa LIU, Yong-jun SHAO, Han-tao WEI, Cheng WANG
16
Occurrence characteristics and enrichment regularity of indium in pyrite: A case study of Dachang tin ore-field
Yong-sheng CHENG
17
Petrogenesis of skarn in Shizhuyuan W-polymetallic deposit, southern Hunan, China:Constraints from petrology, mineralogy and geochemistry
Yong-sheng CHENG
18
Influence of sodium silicate on manganese electrodeposition in sulfate solution
Jian-rong XUE, Hong ZHONG, Shuai WANG, Chang-xin LI, Fang-fang WU
19
Synthesis of niobium borides by powder metallurgy methods usingNb2O5, B2O3 and Mg blends
?zge Balc?, Duygu A?ao?ullar?, M. Lütfi ?ve?o?lu, ?smail Duman
20
Electrochemical behavior of galena and jamesonite flotation in high alkaline pulp
Wei SUN, Chen SUN, Run-qing LIU, Xue-feng CAO, Hong-biao TAO
24条记录   当前第1/2页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号