Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Influence of Cu content on microstructure, grain orientation and mechanical properties of Sn-xCu lead-free solders
Kannachai KANLAYASIRI, Niwat MOOKAM
2
Microstructure and high temperature tensile properties of Al-Si-Cu-Mn-Fe alloys prepared by semi-solid thixoforming
Bo LIN, Tao FAN, Hao-yu LI, Yu-liang ZHAO, Wei-wen ZHANG, Kun LIU
3
Hot deformation behavior and related microstructure evolution in Au-Sn eutectic multilayers
Yong MAO, Dan-li ZHU, Jun-jie HE, Chao DENG, Ying-jie SUN, Guang-jie XUE, Heng-fei YU, Chen WANG
4
In-situ investigation of deformation behavior and fracture forms of Ti/Al/Mg/Al/Ti laminates
Hui-hui NIE, Liu-wei ZHENG, Xiao-ping KANG, Xin-wei HAO, Xian-rong LI, Wei LIANG
5
Tribological properties improvement of conventionally-cast Al-8.5Fe-1.3V-1.7Si alloy by multi-pass friction stir processing
Z. NOURI, R. TAGHIABADI
6
Pore constitution and tortuosity factor of reactively synthesized porous TiAl intermetallic compound
Yao JIANG, Yue-hui HE, Hai-yan GAO
7
Effects of porosity on tensile mechanical properties of porous FeAl intermetallics
Shu-lan SU, Qiu-hua RAO, Yue-hui HE, Wei XIE
8
Microstructure and shear strength of γ-TiAl/GH536 joints brazed with Ti-Zr-Cu-Ni-Fe-Co-Mo filler alloy
Li LI, Wei ZHAO, Zhi-xue FENG,Jia SUN, Xiao-qiang LI
9
Al-matrix composite based on Al-Ca-Ni-La system additionally reinforced by L12 type nanoparticles
Torgom K. AKOPYAN, Nikolay A. BELOV, Evgeniya A. NAUMOVA, Nikolay V. LETYAGIN, Tat'yana A. SVIRIDOVA
10
Role of Ca in hot compression behavior and microstructural stability of AlMg5 alloy during homogenization
Bong Huang KIM, Majid SEYED SALEHI, Ashkan NOURI, Mohammad Sadegh MOHEBI, Seong Ho HA, Young Ok YOON, Hyun Kyu LIM, Shae K. KIM, B. Ghasem EISAABADI
11
Microstructures and properties of porous TiAl-based intermetallics prepared by freeze-casting
Zhong-liang LU, Wen-liang XU, Ji-wei CAO, Yuan-lin XIA, Qing-hua DENG, Di-chen LI
12
Effect of melt holding on morphological evolution and sedimentation behavior of iron-rich intermetallic phases in Al-Si-Fe-Mn-Mg alloy
Dong-fu SONG, Shun-cheng WANG, Yu-liang ZHAO, Shu-hong LIU, Yong DU, Yue-hua KANG, Zhi WANG, Wei-wen ZHANG
13
Enhanced mechanical properties of lamellar Cu/Al composites processed via high-temperature accumulative roll bonding
Lin WANG, Qing-lin DU, Chang LI, Xiao-hui CUI, Xing ZHAO, Hai-liang YU
14
Microstructure evolution and mechanical properties of Al-6.5Cu-0.6Mn-0.5Fe alloys with different Si additions
Rui XU, Bo LIN, Hao-yu LI, Hua-qiang XIAO, Yu-liang ZHAO, Wei-wen ZHANG
15
Dynamic tensile behavior of PM Ti-47Al-2Nb-2Cr-0.2W intermetallics at elevated temperatures
Si-hui OUYANG, Bin LIU, Yong LIU, Xiang ZAN, Xiao-peng LIANG, Zheng LI
16
Isothermal oxidation behavior of TiAl intermetallics with different oxygen contents
Kun ZHAO, Si-hui OUYANG, Yong LIU, Bin LIU, Xiao-peng LIANG, Hui-zhong LI, Yu WANG
17
Improving mechanical properties of Mn-added hypoeutectic Al-4Ni alloy by friction stir processing
Fatemeh YOUSEFI, Reza TAGHIABADI, Saeid BAGHSHAHI
18
Electrolytic production of Ti-Ge intermetallics from oxides in molten CaCl2-NaCl
Yin-shuai WANG, Xing-li ZOU, Xiong-gang LU, Shang-shu LI, Kai ZHENG, Shu-juan WANG, Qian XU, Zhong-fu ZHOU
19
Quality index and hot tearing susceptibility of Al-7Si-0.35Mg-xCu alloys
R. TAGHIABADI, A. FAYEGH, A. PAKBIN, M. NAZARI, M. H. GHONCHEH
20
Fabrication of porous FeAl-based intermetallics via thermal explosion
Ya-nan Liu, Zhi Sun, Xiao-ping Cai, Xin-yang Jiao, Pei-zhong Feng
31条记录   当前第1/2页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9