ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Open Access

Vol. 17    Sepecial 1    November 2007

Powder Metallurgy Materials and Technologies

1
Debinding and sintering of warm compacted and
binder-treated complex iron-base part
NGAI Tonga Leo(倪东惠), ZHOU Sho-Bond(周水波), XIAO Shiny(肖志瑜), LI Yuan-Yuan(李元元)
2
Preparation for intermetallic powders of Cu-Sn and Cu-Ni-Sn systems via solid-liquid reaction milling technique
CHEN Ding(陈  鼎), WU Wei(吴  薇), CHEN Zhen-hua(陈振华),
FU Ding-fa(傅定发), CHEN Gang(陈  刚)
3
Sinter-hardening properties of partially-diffuse alloyed Fe-Cu-Ni-Mo-C    material prepared by die wall lubricated warm compaction
XIAO Zhi-yu(肖志瑜), SHEN Yuan-xun(沈元勋), NGAI Tungwai Leo(倪东惠),
WU Yuan-biao(吴苑标), LI Yuan-yuan(李元元)
4
Microstructure evolution in nanocrystalline Cu-Nb alloy during
mechanical alloying
LEI Ruo-shan(雷若姗),WANG Ming-pu(汪明朴),GUO Ming-xing(郭明星),                      &
5
Structural transition of Ni-Mn-Ga ferromagnetic shape memory
alloy particles prepared by ball milling
CHEN Feng(陈  枫), TIAN Bing(田  兵), LI Li(李  莉), ZHENG Yu-feng(郑玉峰)
6
Fabrication and thermoelectric properties of β-FeSi2 prepared by
mechanical alloying
QIU Yue(邱  玥), SHEN Hong-lie(沈鸿烈), YIN Yu-gang(尹玉刚), WU Kai-hua(吴开华)
7
Preparation and properties of nano-CeO2/Zn composites
WANG Qian(王  乾)
8
Microstructures and properties of 1.0%Al2O3/Cu composite treated by rolling
LIU Xiang-bing(刘向兵), JIA Cheng-chang(贾成厂), CHEN Xiao-hua(陈晓华), GAI Guo-sheng(盖国胜)
9
Effect of post annealing on phase transformation of Ni-Mn-Ga ferromagnetic shape memory alloy particles prepared by ball milling
TIAN Bing(田  兵), CHEN Feng(陈  枫), LI Li(李  莉), ZHENG Yu-feng(郑玉峰)
10
Preparation of Ni-Cr/BN self-lubricating composites by active sintering process
YU Kun(余  琨), YANG Zhen(阳  震), WANG Ri-chu(王日初), TAN Ying-guo(谭映国)
11
Properties and forming process of prealloyed
powder metallurgy Ti-6Al-4V alloy
WANG Liang(王  亮), LANG Ze-bao(郎泽保), SHI Hong-pei(史鸿培)
12
Mechanical properties and fractograph of SiC foam-
SiC particles-Al composites
ZHAO Long-zhi(赵龙志), ZHAO Ming-juan(赵明娟), CAO Xiao-ming(曹小明),
TIAN Chong(田  冲), HU Wan-ping(胡宛平), ZHANG Jin-song(张
13
Dielectric properties of doped silicon carbide powder by thermal diffusion
 
SU Xiao-lei(苏晓磊), LI Zhi-min(李智敏), LUO Fa(罗 发), WANG Xiao-yan(王晓艳),
ZHU Dong-mei(朱冬梅), ZHOU Wan-cheng(周万城)
14
Preparation and microwave dielectric properties of Csf/Si3N4 composites
WANG Xiao-yan(王晓艳), LUO Fa(罗  发), LI Peng(李  鹏), SU Xiao-lei(苏晓磊),
ZHU Dong-mei(朱冬梅), ZHOU Wan-cheng(周万城)
15
Synthesis and microwave dielectric properties ofboron doped SiC powder by sol-gel method
LI Zhi-min(李智敏), LUO Fa(罗 发), SU Xiao-lei(苏晓磊),
ZHU Dong-mei(朱冬梅), ZHOU Wan-cheng(周万城)
16
Effect of TiC particle size on microstructure and mechanical properties of 1%TiCp/W composites
YU Fu-wen(于福文), WU Yu-cheng(吴玉程), CHEN Yong(陈  勇),
DENG Jing-quan(邓景泉), CHEN Jun-ling(陈俊凌)
17
Wear behaviors and lubrication medium of
TiC/Al2O3 ceramic wire drawing dies
YANG Xue-feng(杨学锋), DENG Jian-xin(邓建新), WANG Hui(王  慧), ZE Xiang-bo(昃向博)

Nanomaterials, Thin Films and Coatings

18
Novel aerosol method for aligned carbon nanotubes synthesis
XU Bao-qiang(徐宝强), DENG Hua(邓  桦), DAI Yong-nian(戴永年), YANG Bin(杨  斌)
19
Mechanical and electrical properties of carbon nanotube reinforced
 epoxide resin composites
LIANG Shu-quan(梁叔全), JIA Chun-yan(贾春燕), TANG Yan(唐  艳),
ZHANG Yong(张  勇), ZHONG Jie(钟  杰), PAN An-qiang(潘安强)
20
Electro-magnetism of peg-20000 doped with
nano-cobalt ferrite oxide powder containing La3+
XIAO Li(肖  利), FANG Zheng(方  正), QIU Guan-zhou(邱冠周), LIU Jian-she(柳建设)
21
Process of pulse electrodeposition nanocrystalline chromium fromtrivalent chromium bath
HE Xin-kuai(何新快), QIU Guan-zhou(邱冠周), CHEN Bai-zhen(陈白珍),
ZHOU Ning-bo(周宁波), WU Lu-ye(吴璐烨), XU Li-jian(许利剑)
22
Fabrication of TiO2 nanotube arrays on biologic titanium
alloy and properties
ZhANG Wen-yan (张文彦), LI Guang-zhong (李广忠), LI Ya-ning(李亚宁),
YU Zheng-tao(于振涛), XI Zheng-ping(奚正平)
23
Magnetic properties of multi-walled carbon nanotubes encapsulated
 Fe/Co particles
LI Wei-xue(李维学), CUI Yong-fu (崔永福), HAO Yuan(郝  远), CHEN Ti-jun(陈体军),
DAIJian-feng (戴剑锋), W
24
Low temperature preparation of nano TiO2 and
its application as antibacterial agents
Deng Hua(邓  桦), K. Cheuk, ZHENG Wei-ning(郑卫宁),
WEN Chen(文  晨), XIAO Chang-fa(肖长发)
25
Modified multi-walled carbon nanotubes with nano-europium oxide
CHEN Chuan-sheng(陈传盛), CHEN Xiao-hua(陈小华), YI Bin(易  斌),
ZHANG Guo-bin(张国斌), LI Fu-jin(李富进), LUO Hui-shan(罗慧
26
Preparation and microwave absorption properties of
FeNi/graphite nanocomposites
YANG Li(杨  丽), HE Huan(何  欢), LIU Hong-bo(刘洪波),
ZOU Yan-hong(邹艳红), CHEN Hui(陈  惠), ZHOU Ru-quan(周如全)
27
Preparation and photocatalytic activity ofnano-TiO2 codoped with fluorine and ferric
LI Fa-tang(李发堂), LIU Rui-hong(刘瑞红), ZHAO Di-shun(赵地顺),
SUN Zhi-min(孙智敏), QU Zhi-ming(曲志明)
28
Effect of Er3+ dopant on microstructure andphotocatalytic property of nano-TiO2
FAN Cai-mei(樊彩梅), TANG Qi(唐  琦), WANG Yun-fang(王韵芳),
HAO Xiao-gang(郝晓刚), LIANG Zhen-hai(梁镇海), SUN Yan-ping(孙彦平)
29
Growth of ZnO nanorod arrays onsoft substrates by hydrothermal process
DONG Lin(董  林), JIA Xiao-lin(贾晓林), TONG Yan-hong(童艳红),
MA Ying(马  莹), LIU Jing-wei(刘京伟)
30
Ultrahigh frequency properties of discontinuous CoFeB/SiO2
multilayer films with high resistivity
JIANG Jian-jun(江建军), MA Qiang(马  强), BIE Shao-wei(别少伟), DU Gang(杜  刚),
TIAN Bin(田  斌), FENG Ze-kun(冯则坤), HE Hua-hui(何华辉)
31
Effects of Cr dopant on microstructure and properties of
Cu films on Si(100)
WANG Xin-jian(王新建), DONG Xian-ping (董显平), LIU Jia-cong(刘嘉聪), JIANG Chuan-hai(姜传海)
32
Surface characterization and electrical resistivity of electroless plating nanocrystalline copper films on glass
. Key Laboratory of Automobile Materials, Ministry of Education, College of Materials Science and Engineering,
 Jilin University, Changchun , China;
33
Microstructure and electrical properties of CeO2 ultra-thin filmsfor MFIS FeRAM applications
TANG Ming-hua(唐明华), ZHOU Yi-chun(周益春), ZHENG Xue-jun(郑学军),
WEI Qiu-ping(魏秋平), CHENG Chuan-pin(成传品), YE Zhi
34
Electrochemical performance of organic film on copper surface by
polymer plating of 6-mercapto-1, 3, 5-triazine-2, 4-dithiol monosodium
YE Qi(叶  奇), KANG Zhi-xin(康志新), LI Yuan-yuan(李元元)
35
Simulation of electric properties of MFIS capacitor with
BNT ferroelectric thin film using Silvaco/Atlas
ZHENG Xue-jun(郑学军), ZHANG Jun-jie(张俊杰), ZHOU Yi-chun(周益春),
TANG Ming-hua(唐明华), YANG Bo(杨  博), CHEN Yi-qiang(陈义强)
36
Micromagnetic simulation and experimental study on
microwave permeability of nano-magnetic films
DENG Lian-wen(邓联文), HUANG Xiao-zhong(黄小忠), ZHOU Ke-sheng(周克省), YANG Bing-chu(杨兵初)
37
Static oxidation behaviour of silicide coating onniobium alloy at high temperature
XIAO Lai-rong(肖来荣), XU Liang-liang(许谅亮), YI Dan-qing(易丹青),
LIU Hui-qun(刘会群), CAI Zhi-gang(蔡志刚)
38
Preparation and properties of borate glass coatings on Ti-based alloy substrates
ZHU Dong-mei(朱冬梅), LOU Xia(娄  霞), LUO Fa(罗  发),
XIONG Liang-ming(熊良明), ZHOU Wan-cheng(周万城)
39
Preparation and characterization of jet-electrodeposited nanocrystalline nickel coatings
PAN Yong(潘 勇), JIANG Shan(江 山), DAI Cui-ying(戴翠英), TANG Tian(唐 甜),
ZHOU Zhao-fen
40
Technology of antique imitation for surface of nonmetal artworks
ZHAO Zi-yu(赵紫玉), ZHANG Su-zhi(张素芝), FANG Jian-cheng(方建成)
41
Deposition of chromium aluminum nitride coatings by arc ion plating
ZHANG Shu-juan(张淑娟), LI Ming-sheng (李明升), FENG Chang-jie(冯长杰),
LIU Ting-zhi(刘庭芝), DUO Shu-wang(多树旺)
42
Effects of electrolytes on properties of anodic coatings formed on
 AZ91HP magnesium alloy
ZHANG Shu-fang(张淑芳), WANG Fang-yuan(王方圆), ZHANG Rong-fa(张荣发), LI Ming-sheng(李明升),
ZHAO Fang(赵 芳), ZHOU Chong(周 冲)
43
Effects of C6H18O24P6 on properties of micro arc coatings formed on AZ91HP magnesium alloy in Na2SiO3 electrolyte
ZHANG Rong-fa(张荣发), XIANG Jun-huai(向军淮), CHAO Qiang-hua(巢强花), DUO Shu-wang(多树旺),
LI Ming-sheng(李明升), LI Wen-kui(李文
44
Effect of Cr doping on secondary phases and electrical properties of zinc oxide ceramic thick film varistors
JIANG Sheng-lin(姜胜林), ZHANG Hai-bo(张海波), XIE Tian-tian(谢甜甜), FAN Mao-yan(范茂彦),
ZENG Yi-ke(曾亦可), LÜ Wen-zhong(吕文中)
45
Flattening behavior of copper droplets in plasma spray forming
ZENG Hao-ping(曾好平)
46
Development of copper coatings on molybdenum powders by
 electroless plating technique
WANG Guang-jun(王光君), WANG De-zhi(王德志)
47
Comparison of two NiCoCrAl/YSZ microlaminates deposited on substrates with different surface roughness by EB-PVD
SHI Guo-dong (史国栋), LIANG Jun (梁  军), CHEN Gui-qing (陈贵清), DU Shan-yi (杜善义)
48
Optical properties of nanosized ZnO films prepared by sol-gel process
LOU Xiao-bo (楼晓波), SHEN Hong-lie(沈鸿烈), ZHANG Hui (张  惠), LI Bin-bin (李斌斌)
49
Effect of tension deformation on microstructure and
mechanism of electrodeposited nickel coating
MA Zeng-sheng(马增胜), LONG Shi-guo(龙士国), ZHANG Xiao-bing(张小兵),
PAN Yong(潘  勇), ZHOU Yi-chun(周益春)
50
Evolution of deformation-induced texture and surface microstructure of
nickel coating under deep cup-drawing process
LONG Shi-guo(龙士国), MA Zeng-sheng(马增胜), ZHANG Xiao-bing(张小兵),
PAN Yong(潘  勇), ZHOU Yi-chun(周益春)
51
Deposition of photocatalytic TiO2 and N-doped TiO2 films by arc ion plating
LI Ming-sheng(李明升), ZHANG Shu-juan(张淑娟), LOU Jin(娄  瑾), LIU Ting-zhi(刘庭芝),
ZHOU Ze-hua(周泽华), YANG Gan-lan(杨干兰), HU Chang-yuan(胡长员), LI Wen-kui(李文魁)
52
Oxidation resistance of (Ti,Al,Cr)N coatings at 800 ℃
LI Ming-sheng (李明升), FENG Chang-jie(冯长杰), YANG Gan-lan(杨干兰),
HE Xiang-ming(何向明), LI Wen-kui(李文魁), XIANG Jun-huai(向军
53
Preparation and property evaluation of
electroless Ni-P coatings on AZ91D magnesium alloy
LI Xue-song(李雪松), ZHANG Wen-xue(张文雪), JIANG Zhong-hao(江中浩)
54
Corrosion behaviors of Cr-Al-N coatings deposited by
 reactive magnetron sputtering
DUO Shu-wang(多树旺), ZHU Ming(朱  明), LIU Ting-zhi(刘庭芝),
 LI Zhong-jun(李忠峻), WANG Peng(王  鹏), LI Mei-s
55
Orthogonal experiment and microstructure analysis on TiC-TiB2 multi-phase ceramic coating prepared by SHS reactive spraying
DU Xin-kang(杜心康), WANG Jian-jiang(王建江), WANG Tian-min(王天民),
LIU Hong-wei(刘宏伟), LI Wei-bo(李伟波)
56
Properties of plasma sprayed NiCrAlY+ZrO2 coating on
TiAl alloy surface
ZHOU Hai(周  海), CHEN Fei(陈  飞), LÜ Xiao-jing(吕晓静)
57
Microstructure and magnetic properties ofNiZn ferrite thin films prepared by sol-gel method
NIE Xiao-liang(聂小亮), LAN Zhong-wen(兰中文), YU Zhong(余  忠),
SUN Ke(孙  科), LI Le-zhong(李乐中)
58
Aluminum doping and dielectric properties of silicon carbide by CVD
LI Zhi-min(李智敏), SU Xiao-lei(苏晓磊), LUO Fa(罗  发),
 ZHU Dong-mei(朱冬梅), ZHOU Wan-cheng(周万城)
59
XPS study of BZT thin film deposited on Pt/Ti/SiO2/Si substrate by
pulsed laser deposition
JIANG Yan-ping(蒋艳平), TANG Xin-gui(唐新桂), LIU Qiu-xiang(刘秋香),
CHENG Tie-dong(程铁栋), ZHOU Yi-chun(周益春)
60
Electroless nickel-plating on die cast magnesium alloy AZ91D
JIA Su-qiu(贾素秋), JIA Shu-sheng(贾树胜), YAO Jun(姚  军)
61
High temperature oxidation resistance of plasma sprayedNiCrAl+(ZrO2+Y2O3) gradated coating on stainless steel surface
CHEN Fei(陈  飞), ZHOU Hai(周  海), LÜ Tao(吕  涛)
62
Influence of vacuum heat treatment on structure and
micro-hardness of electroless Ni-P-SiC composite coating
LONG Shi-guo(龙士国), MA Zeng-sheng(马增胜), HU Wen-bin(胡文彬), ZHOU Yi-chun(周益春)
63
Thermodynamic principle and properties of
electroplated RE-Ni-W-P-B4C composite coatings
ZHU Cheng-yi(朱诚意), LI Guang-qiang(李光强), QIN Qing-wei(秦庆伟), MA Guo-jun(马国军)
64
Modifying factor for determining broadband complex permeability of
magnetic thin films
DU Gang(杜  刚), JIANG Jian-jun(江建军), YUAN Lin(袁  林), BIE Shao-wei(别少伟), MA Qiang(马  强),
TIAN Bin(田  斌), ZHANG Xiu-cheng(张秀成), HE Hua-hui(何华辉)
65
Bacteria adherence property of
molybdenum nitride modified layer on Ti6Al4V alloy
FAN Ai-lan(范爱兰), TIAN Lin-hai(田林海), QIN Lin(秦  林), TANG Bin(唐  宾)

Advanced Energy Materials

66
Microstructure and electrochemical performances of
LiF-coated spinel LiMn2O4
BAI Ying(白  莹), WU Chuan(吴  川), WU Feng(吴  锋)
67
Preparation of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 cathode materials from
spent Li-ion batteries
LI Jian-gang(李建刚), ZHANG Qian(张 倩), HE Xiang-ming(何向明)
68
Synthesis and electrochemical behavior of LiCoO2 recycled fromincisors bound of Li-ion batteries
LIU Yun-jian(刘云建), HU Qi-yang(胡启阳), LI Xin-hai(李新海),
GUO Hua-jun(郭华军), WANG Zhi-xing(王志兴)
69
Preparation of Sn nano-film by direct current magnetron sputtering andits performance as anode of lithium ion battery
ZHAO Ling-zhi(赵灵智), HU She-jun(胡社军), LI Wei-shan(李伟善),
HOU Xian-hua(侯贤华), LI Chang-ming(李昌明), ZENG Rong-hua(
70
Preparation of layered Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2 as positive material forlithium-ion secondary battery
HU Chuan-yue(胡传跃), WU Hong-tu(吴宏图), GUO Jun(郭 军),
WANG Xing-yan(汪形艳), YI Tao(易 涛)
71
Comparison of LiNi0.5Mn1.5O4 cathode materials prepared bydifferent coprecipitation methods
SUN Qiang(孙 强), WANG Zhi-xing(王志兴), LI Xin-hai(李新海),
GUO Hua-jun(郭华军), PENG Wen-jie(彭文杰)
72
Performance of electrolyte with dimethyl methyl phosphonate as flame-retardant additive
ZHOU Dai-ying(周代营), LIU Jian-sheng(刘建生), LI Wei-shan(李伟善),
TAN Chun-lin(谭春林), XU Meng-qing(许梦清), ZHAO Ling-zhi(赵灵
73
Preparation of tin-oxide nanotubes as anode for Li-ion batteries
WANG Jian-hua (王剑华), ZHANG Li-hua(张利华), CHEN Dong-hua(陈冬华), GUO Yu-zhong(郭玉忠)
74
Ultrasonic-electrodeposited Sn-CNTs composite used as
 anode material for lithium ion battery
LI Chang-ming(李昌明), ZHANG Ren-yuan(张仁元), LI Wei-shan(李伟善)
ZHAO Ling-zhi(赵灵智), HU She-jun(胡社军), RAO Mu-min(
75
High-rate capability of spinel LiNi0.05Mn1.95O4 cathode for
Li-ion batteries prepared via coprecipitated precursor
SUN Bin(孙 斌), SHEN Guo-pei(申国培), HU Yan-long(胡燕龙)
76
Microstructure and electrochemical properties of low-temperature
 hydrogen storage alloy used in Ni/MH batteries
DONG Gui-xia (董桂霞),WU Bo-rong(吴伯荣), ZHU Lei (朱  磊), DU Jun(杜  军)
77
Hydrogen desorption behaviors of zirconium hydride inoxygen containing atmosphere
CHEN Wei-dong(陈伟东), WANG Jian-wei(王建伟), WANG Li-jun(王力军), LU Shi-gang(卢世刚)
78
Dehydrogenation characteristic of Zr1−xMxCo (M=Hf, Sc) alloy
TAN Gong-li(谭功理), LIU Xiao-peng(刘晓鹏), JIANG Li-jun(蒋利军),
WANG Shu-mao(王树茂), LI Zhi-nian(李志念), LI Hua-ling(李华玲)
79
Effect of photocatalyst on performance of
LaNi5 hydrogen storage alloy electrodes
LI Min-shan(李民善), TANG You-gen(唐有根), WANG Jia-li(王佳力),
YANG Hai-hua(杨海华), WAN Wei-hua(万伟华)
80
Effects of Mn content on microstructure and electrochemical properties of LaNi4.2−xCo0.6MnxAl0.2 (x=0−0.2) hydrogen storage alloys
JIAO Yong-han(焦永涵), CHENG Yan(成 艳), ZHU Lei(朱 磊),
CHEN Hui(陈 晖), JIAN Xu-yu(简旭宇), WANG Zhong(王 忠)
81
Structures and properties of La-Mg-Ni system hydrogen storage alloys
XIAO Fang-ming(肖方明), WANG Ying(王 英), TANG Ren-heng(唐仁衡),
LU Qi-yun(卢其云), PENG Neng(彭 能)
82
Effects of Al partial substitution for Ni on properties of LaNi5−xAlx
CAO Da-li(曹大力), CHENG Hong-hui(程宏辉), MA Lei(马  雷), CHEN De-min(陈德敏),
 LÜ Man-qi(吕曼祺), YANG Ke(杨 
83
Influence of addition of Cu(OH)2 to
KOH alkaline electrolyte on electrochemical properties of
La2Mg0.9Al0.1Ni7.5Co1.5 h
WANG Da-hui(王大辉), LUO Yong-chun(罗永春), YAN Ru-xu(阎汝煦),
KANG Long(康 龙), HOU Xin-gang(侯新刚)
84
Low-temperature performance and high-rate discharge capability ofAB5-type non-stoichiometric hydrogen storage alloy
LU Yan-jing(陆延静), ZHU Lei(朱 磊), CHENG Yan(成 艳),
CHEN Hui(陈 晖), JIAN Xu-yu(简旭宇), WANG Zhong(王 忠)
85
Hydrogen sorption properties of Ti-Zr hydride doped NaAlH4
ZHUANG Peng-hui(庄鹏辉), LIU Xiao-peng(刘晓鹏), LI Zhi-nian(李志念),
WANG Shu-mao(王树茂), JIANG Li-jun(蒋利军), LI Hua-ling(李华玲)
86
Effects of erbium additions on high temperature performance ofhigh power Ni-MH batteries
XIE Shou-yun(谢守韫), CHENG Yan(成 艳), JIAN Xu-yu(简旭宇),
ZHU Lei(朱 磊), CHEN Hui(陈 晖), WANG Zhong(王 忠)
87
Fabrication of zirconia separator for nickel-hydrogen battery
LÜ Fang(吕 芳), LI Hua-ling(李华玲), JIANG Li-jun(蒋利军),
WANG Shu-mao(王树茂), LIU Xiao-peng(刘晓鹏), LI Zhi-nian(李志念), LI Guo-bin(李国斌)
88
Performance of La1−xSrxCr1−yMnyO3−δ anode materials for intermediate temperature solid oxide fuel cell
CHEN Xiu-hua(陈秀华), MA Wen-hui(马文会), YANG Bin(杨 斌), DAI Yong-nian(戴永年)
89
Nickel boride alloys as catalysts for successive hydrogen generation from sodium borohydride solution
WU Chuan(吴  川), BAI Ying(白  莹), WU Feng(吴  锋), WANG Guo-qing(王国庆)
90
Preparation of nano-platinum and its catalytic activity toward methanol oxidation and oxygen reduction
HUANG You-ju(黄幼菊), DAI Hong-hai(戴宏海), LI Wei(李 伟),
ZHANG Qing-long(张庆龙), ZHAO Ling-zhi(赵灵智), LI Wei-shan(李伟善)
91
Microstructure and properties of p-type (Bi0.25Sb0.75)2Te3 fabricated by
spark plasma sintering
WANG Fu-qiang(王富强), CHEN Hui(陈 晖), WANG Zhong(王 忠), CHENG Yan(成 艳),
CHU Ying(褚 颖), ZHU Lei(朱 磊), JIAN Xu-yu(简旭宇)
92
Performance of positive and negative electrodes in
amorphous manganese oxide supercapacitor
ZHANG Ying(张  莹), LIU Kai-yu(刘开宇), ZHANG Wei(张  伟), SU Geng(苏  耿)
93
Preparation and characterization of silica microcapsules containing butyl-stearate via sol-gel method
MIAO Chun-yan(缪春燕), YAO You-wei(姚有为), TANG Guo-yi(唐国翌),WENG Duan(翁  端)
94
Vacuum distillation refining of metallurgical grade silicon (Ⅰ)
——Thermodynamics on removal of phosphorus from
metallurgical grade silicon
WEI Kui-xian(魏奎先), MA Wen-hui(马文会), DAI Yong-nian(戴永年),
YANG Bin(杨 斌), LIU Da-chun(刘大春), WANG Jing-fu(
95
Vacuum distillation refining of metallurgical grade silicon (Ⅱ)
——Kinetics on removal of phosphorus from metallurgical grade silicon
MA Wen-hui(马文会), WEI Kui-xian(魏奎先), YANG Bin(杨 斌),
LIU Da-chun(刘大春), DAI Yong-nian(戴永年)
96
Removal of iron and aluminum impurities from metallurgical grade-silicon with hydrometallurgical route
YU Zhan-liang(于站良), MA Wen-hui(马文会), DAI Yong-nian(戴永年), YANG Bin(杨  斌),
LIU Da-chun(刘大春), DAI Wei-p

Special Functional Materials

97
Microstructure and electric properties of Sip/Al composites for
 electronic packaging applications
XIU Zi-yang(修子扬), WU Gao-hui(武高辉), ZHANG Qiang(张  强),
SONG Mei-hui(宋美慧), TIAN Shou-fu(田首夫)
98
Fabrication and properties of Si/Al interpenetrating phase composites for
 electronic packaging
WANG Xiao-feng(王小锋), WU Gao-hui(武高辉), WANG Ri-chu(王日初),
XIU Zi-yang(修子扬), YU Kun(余  琨)
99
Microstructures and properties of Sn-Ag-Cu lead-free
 solder alloys containing La
ZHOU Ying-chun(周迎春), PAN Qing-lin(潘清林), HE Yun-bin(何运斌), LIANG Wen-jie(梁文杰)
LI Wen-bin(李文斌), LI Yun-chun(李运春), LU Cong-ge(路聪阁)
100
Effect of Y on structure and properties of copper and its alloy
CAI Wei(蔡  薇), LIU Rui-qing(柳瑞清), XIE Shui-sheng(谢水生),
HUANG Guo-jie(黄国杰), ZHAO Jian(赵  健), ZHANG Zhen-feng(
101
Microstructure and properties of unleaded free-cutting
brass containing stibium
XIAO Lai-rong(肖来荣), SHU Xue-peng(舒学鹏), YI Dan-qing(易丹青),
 ZHANG Xi-min(张喜民), QIN Jing-li(覃静丽), HU J
102
Properties of electric brushes made with
Cu-coated graphite composites and with copper powders
HU Zhong-liang (胡忠良), CHEN Zhen-hua (陈振华), XIA Jin-tong (夏金童), JING Guo-yun (丁国芸)
103
Thermal expansion of MWCNT-reinforced copper composite
XU Long-shan(许龙山), CHEN Xiao-hua(陈小华), PAN Wei-ying(潘伟英), LI Wen-hua(李文华),
YANG Zhi(杨  植), PU Yu-xing(蒲玉兴), YI Guo-jun (易国军) , YI Bin(易  斌), ZHANG Ke(张 
104
Influence of composition and heat-treatment on
 damping capacity of Cu-Al alloys
CHEN Yi-sheng(陈一胜), LIU Ping(刘 萍), LI Yong(李 勇), WANG Bao-jian(王宝健)
105
Thermomechanical treatment of super high strength Cu-8.0Ni-1.8Si alloy
PAN Zhi-yong(潘志勇), WANG Ming-pu(汪明朴),
LI Zhou(李 周), XIAO Zhu(肖 柱), CHEN Chang(陈 畅)
106
Processing technology for C194 alloy sheet and strip
LI Hua-qing(李华清), YANG Chun-xiu(杨春秀), XIANG Chao-jian(向朝建),
CAO Xing-min(曹兴民), GUO Fu-an(郭富安), WANG Ming-pu(汪明朴)
107
Microstructure and properties of Cu-0.6Cr alloy after
vacuum continuous casting
TSAI De-chang(蔡德昌), HWANG Weng-sing(黄文星), CHEN Siang-yong(陈向永),
KANG Jin-sing(康进兴), JIANG Cheng-xue(蒋承学)
108
Micro and sub-micro morphology of Mg65Cu25Y10 bulk amorphous alloy containing primary crystalline phases
GUAN Le-ding(关乐丁), YAN Biao(严  彪), YANG Sha(杨  沙)
109
Effect of addition of Zn and Al elements on glass-forming ability and
 thermal stability of Mg-Cu-Y bulk metallic glasses
LI Ye-sheng(黎业生), FU Qun-qiang(付群强), WU Zi-ping(吴子平), DONG Ding-qian (董定乾)
110
Influence of heat treatment on high frequency soft magnetic properties of Finemet amorphous alloy
YANG Sha(杨 沙), CHEN Bo-qu(陈伯渠), YAN Biao(严 彪),
LU Wei(陆  伟), LONG Ling(龙  玲), CHEN Zhi-hui(陈
111
Nanoscale Ni-B amorphous alloy catalyst supported on carbon nanotubes
HU Chang-yuan(胡长员), DUAN Wu-mao(段武茂), NING Yun-long(宁云龙),
WU Zhen-fei(伍振飞), LI Feng-yi(李凤仪)
112
Catalytic activity of Au/Fe-PILC and Au/Fe-oxide catalysts for
catalytic combustion of formaldehyde
LI Chang-yan (李常艳), SHEN Yue-nian (沈岳年), HU Rui-sheng (胡瑞生),
LI Pei-pei (李沛培), ZHANG Jun (张  军)
113
Eu2+/Gd3+-codoped nanocrystalline titania catalyst and
its photocatalytic activity under natural light
ZHOU Yi(周 艺), HUANG Ke-long(黄可龙), ZHU Zhi-ping(朱志平), XIA Chang-bin(夏畅斌)
114
Preparation and characterization of
new photocatalyst combined MWCNTs with TiO2 nanotubes
ZHU Zhi-ping(朱志平), HUANG Ke-long(黄可龙), ZHOU Yi(周 艺)
115
Electrodeposition preparation of Nafion-Pt-HxMoO3 and
its activity toward methanol oxidation
LI Wei(李  伟), HUANG Qing-dan(黄青丹), ZHANG Qing-long(张庆龙),
HUANG You-ju(黄幼菊), ZHAO Ling-zhi(赵灵智), LI Wei-shan(李伟善)
116
Microwave absorbing mechanism of soft magnetic alloy Fe85Si2Al6Cr7
WANG Zhong-you(王忠友), JIANG Jian-jun(江建军), DENG Lian-wen(邓联文),
ZHANG Chuan-kun(张传坤), ZHANG Tao-qi(张韬奇)
117
Microstructure and magnetic properties ofrapidly solidified Sm(CobalFe0.11Cu0.10Zrx)7 alloys
LI Li-ya(李丽娅), YI Jian-hong(易健宏), GE Yi-cheng(葛毅成)
118
Effects of structural heterogeneity on martensitic transformations of TiNi alloys
LI Jun-tao(李君涛), ZHENG Yan-jun(郑雁军), CUI Li-shan(崔立山)
119
Mechanical and dielectric properties of Ni/Al2O3 composites
LUO Fa(罗  发), XUE Hui(薛  晖), ZHU Dong-mei(朱冬梅), ZHOU Wan-cheng(周万城)
120
Preparation of Ni/C core-shell composite powders by electroless plating method
ZHANG Hai-jun (张海军), LIU Yun (刘  云), JIA Quan-li(贾全利), JIA Xiao-lin(贾晓林)
121
Microstructure and phase composition of Ti-based biocomposites with different contents of nano-hydroxyapatite
LI Wei(李  卫), PANG Peng-sha(庞鹏沙), LIU Ying(刘  英)
122
Synthesis technology of spinel AlON
WEI Chun-cheng(魏春城), TIAN Gui-shan(田贵山)
123
Phase formation and electrical characteristic of NASICON ceramics
ZHU Dong-mei(朱冬梅), LUO Fa(罗 发), XIE Zhang-long(谢章龙), ZHOU Wan-cheng(周万城)
124
Effects of light-mass structural forms on silicon carbide mirror
HAN Jie-cai(韩杰才), HAN Yuan-yuan(韩媛媛), ZHANG Yu-min(张宇民),
ZHANG Jian-han(张剑寒), YAO Wang(姚  旺), ZHOU Yu-feng(周玉锋)
125
Characterization and analysis of non-metallic inclusions in
Ni42–Fe expansive alloy
SHEN Jie(沈  婕), XIA Tian-dong(夏天东), WANG Xiao-jun(王晓军), FENG Xiao-chun(冯晓春)
126
Effect of organic additives with various
functional groups on gibbsite morphology
ZENG Ji-shu(曾纪术), YIN Zhou-lan(尹周澜), CHEN Qi-yuan(陈启元)
127
Effect of dipole layer of Alq3 and metal on organic electroluminescence
XU Xue-mei(许雪梅), WU Jian-hao(吴建好), WANG Hua(王  华), WU Cheng-de(吴承德),
YE Jun-hua(叶俊华), WU Ai-jun(吴爱军)
128
Synthesis of ultrafine copper particles by complex-reduction-extraction method
YANG Jian-guang(杨建广), YANG Sheng-hai(杨声海), TANG Chao-bo(唐朝波),
HE Jing(何  静),TANG Mo-tang(唐谟堂)
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU) 湘ICP备09001153号-9